Αύξηση

Image link

Η αύξηση είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, μοναδική για τα παιδιά.

Το ύψος του παιδιού εξαρτάται από την κληρονομικότητα, τη διατροφή, την επάρκεια και την σωστή δράση της αυξητικής ορμόνης, άλλα και πολλές άλλες ορμονικές επιδράσεις.

Οι διαταραχές του θυρεοειδούς και των ορμονών του επηρεάζουν κομβικά την αύξηση του παιδιού, κάτι που δε συμβαίνει στους ενήλικες, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η αύξηση τους.

Διαταραχές των ορμονών των επινεφριδίων και των γεννητικών ορμονών, αυξητικοί παράγοντες που ευοδώνουν ή αναστέλλουν τη δράση της αυξητικής ορμόνης, κάνουν τη διαδικασία της αύξησης εξαιρετικά πολύπλοκη και ενδιαφέρουσα.

Η αύξηση του παιδιού πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Έχουμε 4 ξεχωριστές φάσεις ανάπτυξης: την εμβρυική, τη βρεφική, την παιδική και τη εφηβική. Κάθε μια έχει το δικό της ρυθμό αύξησης και τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, είναι όμως όλες εξίσου σημαντικές.

Οι φάσεις αυτές επηρεάζονται από τη διατροφή, την αυξητική ορμόνη και τις γεννητικές ορμόνες.

Το πιο σημαντικό εργαλείο για τη αξιολόγηση τους είναι οι ακριβείς μετρήσεις με τη σωστή τεχνική και η τοποθέτηση τους στο κατάλληλο διάγραμμα αύξησης.

Η έγκαιρη αναγνώριση κάθε απόκλισης από τον φυσιολογικό ρυθμό αύξησης και η παραπομπή στο παιδοενδοκρινολόγο διασφαλίζει την έγκαιρη παρέμβαση με σκοπό την εξασφάλιση του τελικού αναστήματος του παιδιού και του εφήβου.

Image link